LEXAN™ ELEKTROIZOLAČNÉ FÓLIE

Táto skupina transparentných fólií poskytuje zvýšenú odolnosť proti ohňu, môžeme ju použiť hlavne v elektrotechnickom priemysle a v signalizačnej technike.
 
LEXAN TM , VALOX TM  a ULTEM TM  poskytujú cenovo efektívne riešenie, od jednoduchých plošných izolantov po vysoko komplexné, trojrozmerné EMI / RFI ochrany (tienenie). Všetky typy sú ľahko spracovateľné oceľovými matricami a tvrdými nástrojmi a môžu byť tepelne alebo za studena tvarované do požadovaného tvaru. Miera kontroly cez blanu je výborná, zaručujúca uniformitu strihov, alebo záhybov a prevenciu proti riziku poškodenia z dôvodu rôznej hrúbky fólie. Všetky fólie sa dajú čisto strihať, hrana je ostrá.

Lexan™ FR60, FR63, FR65, FR66 elektroizolačné fólie

Táto skupina fólií poskytuje zvýšenú odolnosť proti ohňu, môžeme ju použiť hlavne v elektrotechnickom priemysle a v signalizačnej technike.

Lexan™ FR700 elektroizolačné fólie

Nepriesvitná čierna fólia LexanTM FR je polykarbonátový materiál so zníženou horľavosťou, textúrou povrchu a osobitými vlastnosťami. Je veľmi odolný voči prederaveniu a túto vlastnosť si udržuje aj pri medzných teplotách. Vysoká odolnosť voči prederaveniu, výborné dielektrické vlastnosti, nízka horľavosť (UL94 V-0) tomuto materiálu predurčuje aplikáciu pre izolačné bariéry, vrátane izolácie na zariadeniach pre vysokonapäťové dodávky elektrickej energie, pre plošné plošné stroje a monitory. Funguje tiež ako výborný nosič pre EMI / RFI ochrany na báze fólií.

Valox FR1 elektroizolačné fólie

Valox FR1 – fólia je z materiálu polybutyléntereftalát s retardérom horenia, ktorý má dobrú odolnosť voči teplote a chemikáliám a výborné dielektrické vlastnosti. Tieto vlastnosti mu dávajú možnosť širokého uplatnenia v elektronike, ako napr. izolácia diskových riadiacich jednotiek a izolačné bariéry rôznych strojov. Vďaka nízkej absorpcii vlhkosti a vysokej chemickej odolnosti je vhodný na laminované EMI / RFI ochrany.

Ultem 1000 elektroizolačné fólie

Fólia Ultem sa vyrába z Ultem polyéterimidovej živice (PEI). Patrí k najlepším predstaviteľom fólií so zvýšenou odolnosťou voči teplotám a chemikáliám. Kombinácia vysokej tepelnej odolnosti triedy H, nízkej absorpcii vlhkosti a výborných dielektrických vlastností robí fóliu Ultem najžiadanejším materiálom pre aplikácie vyžadujúce izoláciu pri vysokom napätí, pre vysokoteplotné PSA pásky, vymedzovacie pásky a podložky pre motory a transformátorové obaly.