Najčastejšie využitie polykarbonátových platní

Zastrešenie

 • Prístrešky / Terasy
 • Pergoly / Altánky
 • Zastávky MHD

Kompletné stavby

 • Bazény
 • Skleníky
 • Zimné záhrady

Svetlíky

 • Priemyselné areály
 • Átriá
 • Dielne

Ďalšie využitie

 • Športoviská
 • Štadióny
 • Reklamný priemysel

Využitie polykarbonátových platní na presvetlenie

Exteriér

 • Ploty
 • Brány
 • Protihlukové steny
 • Spojovacie prechody / tunely

Interiér

 • Presvetľovacie steny
 • Deliace steny, priečky
 • Zábradlie

Ďalšie využitie

 • Velíny v priemyselných halách
 • Pracovné zóny
 • Výklady
 • Informačné a orientačné tabule

Využitie polykarbonátových platní pre bezpečnosť

Ľudia

 • Bezpečnostné zóny pracovísk
 • Bankové prepážky
 • Výplne zábradlia
 • Ochranné štíty
 • Ochrana zraku

Stroje

 • Bezpečnostné priezory
 • Kryty strojov
 • Dopravníky
 • Obrábacie centra
 • Rozvádzače

Majetok

 • Výklady
 • Bezpečnostné presklenie
 • Výplne zábradlia
 • Ochrana vzácnych exponátov

Ďalšie využitie

 • Dopravné prostriedky
 • Kryty svietidiel
 • Lesné stroje
 • Poľnohospodárske stroje
 • Vojenská technika