LEXAN™ KONŠTRUKČNÉ PLATNE

Technické termoplastické platne s vynikajúcimi fyzikálne – mechanickými, tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.

Sú to materiály so širokým uplatnením v strojárenskom, automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Ich prednosťou je vysoký stupeň ťažnosti, rovnomernosť hrúbky stien aj pri formovaní zložitých tvarov a použitie finančne nenáročných štandardných zariadení pre tepelné tvarovanie.

Gepax™ KONŠTRUKČNÁ PLATŇA

Je nepriehľadný typ polykarbonátovej platne s vysokou pevnosťou pri teplotách -30 až 110 °C. Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, čo ho predurčuje na použitie v exteriéri aj interiéri. Je ideálne použiteľný na tepelné tvarovanie, čím nachádza široké uplatnenie najmä v priemysle.

LEXAN™ F6000 KONŠTRUKČNÁ PLATŇA

Termoplast (polykarbonát), charakteristický svojou neprehľadnosťou, vysokou odolnosťou proti prierazu, dobrou tvarovateľnosťou, rozmerovou a teplotnou stálosťou do 170 °C, s retardérom horenia, chemickou odolnosťou, dobrou farbiteľnosťou na povrchu, odolnosťou proti UV žiareniu.

LEXAN™ F2000 KONŠTRUKČNÁ PLATŇA

Typ opticky čistej platne s UV stabilizáciou, určená na rôzne kryty, štíty, pomôcky slúžiace k ochrane zraku a tváre. Napr. výmenné ochranné clony na prístrojoch, zváračských kuklách, športových okuliaroch a pod.
Hrúbka: 0.75 / 1 / 1.5 / 2 a 3 mm.