Lexan™ Margard™ - PLNÁ PLATŇA

Vynikajúci, opticky čistý materiál so špeciálnou obojstrannou povrchovou úpravou, zabezpečujúcou ochranu proti povrchovému poškodeniu, bežným chemikáliám a sprejom (antigrafitti). Ideálny bezpečnostný a ochranný zasklievací materiál s UV ochranou, so širokým uplatnením v mnohých plochých aj tvarových aplikáciách. Vyvinutý na ochranu pracovných miest, objektov, ktoré je potreba zabezpečiť pred nešetrným až bezohľadným okolím.

Typ s obojstrannou ochrannou vrstvou na ploché zasklievanie objektov, výkladov, okien, dverí, priečelí reprezentačných budov, nástupíšť a staníc verejnej dopravy, priehľadných protihlukových stien, bezpečnostných zón na štadiónoch, mantinelov, výťahových šácht

ŠTANDARDNÉ FARBY

  • číra (transparentná)

Vlastnosti

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Teplotná stálosť od – 40 °C do + 120 °C
  • Vysoká priepustnosť svetla
  • Nízka hmotnosť (1,2 x 103 kg/m3 )
  • Výborný útlm hluku
  • Oteru odolný povrch
  • Odolnosť voči chemikáliám

Technické ŠPECIFIKÁCIE