UKONČOVACIE TESNIACE PÁSKY

Montážne pásky AntiDUST tape G3600 a AD3400 sa používajú na uzavretie polykarbonátových komorových platní Lexan™ Thermoclear™.

Slúžia ako ochrana, resp. bariéra proti vniknutiu nečistôt, prachu, hmyzu a nadmernej vlhkosti do priestoru platne.Pásky sa lepia na okraje platne Lexan™ s otvorenými komorami.Po nalepení pásky sa platňa Lexan™ uzavrie ukončovacím profilom, ktorý chráni pásku pred poškodením a priamym pôsobením poveternostných vplyvov.

AntiDUST G 3600 UKONČOVACIE TESNIACE PÁSKY

Montážne pásky AntiDUSTtape G3600 nemajú filtre na odvádzanie kondenzátu. Tieto pásky sa používajú vo vyrovnaných klimatických podmienkach (interiér / interiér alebo exteriér / exteriér). Vo veľmi znečistených resp. prašných prostrediach. V prostrediach so splodinami uhľovodíkových palív dokážu zastaviť prakticky všetky nečistoty. V použití interiér / exteriér sa však môže v komorách objaviť kondenzát vodných pár.

AntiDUST G 3400 UKONČOVACIE TESNIACE PÁSKY

Montážne pásky typu AntiDUSTtape AD3400 majú špeciálne filtre. Tieto filtre umožňujú bezproblémový odvod skondenzovanej vody von z priestoru platne (minimálny sklon 5°). Póry filtra sú dostatočne jemné, aby zastavili nečistoty už od 50μm, ale menšie nečistoty môžu filtrom preniknúť. Pásky typu AntiDUSTtape AD34xx sú určené do prostredia s rozdielnymi klimatickými podmienkami (interiér / exteriér). Ďalej sú vhodné na uzavretie komôr platní dlhodobo umiestnených vo vlhkom prostredí, ako napríklad skleníky, zastrešenie bazénov a podobne. Pri použití v uzavretých objektoch s vyššou koncentráciou splodín uhľovodíkových palív (výfukové plyny benzínových a naftových motorov) sa v komôrkach môžu objaviť nečistoty!

UPOZORNENIE:

Aj správne použitie montážnych pások nezabráni prípadnému vytváraniu kondenzátu v komorách platní. Polykarbonát prepúšťa vodné pary cez steny platne do komôr a opačne. Je to prirodzený fyzikálny jav pri rozdielnej koncentrácii vzdušnej vlhkosti a teploty na strane interiéru a exteriéru. Po ustálení pomerov sa kondenzát opäť stratí.